(שם ארגון נשמר גם בלועזית) אודות 'לא תשכח'

תקציר ניהולי

• לפתח ולשמר מסד נתונים מקיף של בתי קברות יהודיים באירופה & קברי אחים.
• סקירה ודיווח על מצבו הנוכחי של האתרים הללו ולהקל פתרונות לבעיות נוכחיות
• במסגרת איסוף הנתונים לעסוק צעירים בתוכניות פעילות "ללמוד-ו-לעשות" כדי לשמר לקחי השואה
• קמפיין עבור השימור וההגנה על אתרי תרבות הסטוריים וארגון מסגרות משפטיות לאומיות ובינלאומיות בכדי להבטיח זאת.

אודותינו

בתי קברות יהודיים וקברי האחים מספקים מוקד חי לציון חורבן הקהילות היהודיות ולימוד לקחי השואה. הם עומדים כעדות להיסטוריה של חיי הקהילה היהודית ברחבי יבשת אירופה, והם חלק חשוב של המורשת התרבותית המגוונת של אירופה.

אלפי אתרים מתוכם הינם בלתי מבוקרים ולא מוגנים.הזנחה, מסחר לא ראוי, תעשיה ופיתוח לקויים, ונדליזם, גניבה ואנטישמיות. גם ניסיונות שחזור לא מיומן מאיימים למחוק לצמיתות את מה שהוא לעתים קרובות שריד ותזכורת אחרונה של חשיבות הקהילות היהודיות של אירופה שלפני המלחמה. ללא פעולה מיידית רבים מהאתרים עלולים ללכת לאיבוד לנצח.

יוזמת 'לא תשכח' הוקמה בשנת 2006 בתור פרוייקט משותף של 'ועידת רבני אירופה' (ארגון צדקה בבריטניה מס' 271,466) וועידת התביעות היהודית נגד גרמניה. היוזמה היא הקמת מאגר של כל הנתונים והמידע על הקבורה היהודית באירופה שיהיה נגיש לכלל הציבור.

בשלב זה כבר הוכנסו למאגר מעל 11000 בתי קברות וקברי אחים. וכאשר יהיה מושלם אולי טומנת בחובה פרטים על קרוב ל -20,000 אתרים.

פרויקט 'לא תשכח' מרכז גם את החוקים הלאומיים והבינלאומיים השונים וכן נהלים היכולים להשפיע על אתרים כאלה. כל זאת על מנת לשמש כנקודת פתיחה טובה הבאה להגן ולשמור על המורשת היהודית באירופה.

במשך חמש השנים הראשונות,'לא תשכח' קיבלה את הצו המלכותי הרשמי על הקמת ארגון של כלי שירות ציבורי תחת החוק הבלגי (מס '899.211.180) ביוני 2008. מאמצע 2012, חוק הפיקוח על הפרויקט היא על ידי האיחוד של ארגונים דתיים היהודיות באוקראינה מטעם ועידת רבני אירופה על מנת להביא בקרה תפעולית קרוב למקומות צפון ומזרח אירופה שם חלק רב של עבודת השטח מתקיים.

בשנת 2015, תכנון איסטרטגי וניהול עבר למטה רבני אירופה בלונדון (ס.א.ר.) בעוד ניהול מסדי נתונים ממשיך בבלגיה, בגלל המספר הרב של חוקרים זמינים בעלי הבנה בהיסטוריה יהודית, מוסר, דת ושפות.

מטרות

יוזמת 'לא תשכח' שואפת להבטיח את שימור יעיל ובר קיימא והגנה על בתי קברות יהודיים ועל קברי אחים ברחבי יבשת אירופה.

מטרה שנייה היא לפעול למען השימור וההגנה של קבורה יהודית והצד החוקי נועד להבטיח זאת. מחקרים אחדים פורסמו המסכמים את החוקים הלאומיים השונים, החוקים הבינלאומיים ומנהגים הקשורים לאתרים הללו, כדי לשמש כנקודת מוצא על מנת לסנגר על הגנה ושימור טוב יותר.

מטרה מרכזית של הפרויקט היא להעסיק אנשים צעירים; לעודוד מחשבה על הערכים שחשובים לאזרחות אחראית וכבוד הדדי, לתת תובנה חשובה בתרבות יהודית וגיוס צעירים לטפל במורשת המשותפת שלנו. הפרויקט משתמש בבתי קברות יהודים – מורשת פיזית של קהילות יהודיות תוססות לשעבר – כמוקד של פעילות מעשית ותכנית הלמידה כדי להעביר את לקחי השואה באופן משמעותי לדורות צעירים.

קבוצות של צעירים של עבודות שטחשל ארגון לא תשכח ממשיכות לבקר באופן שיטתי אלפי אתרי קבורה יהודים באזורים מיועדים ברחבי אירופה. קבוצות אלה סוקרים ומדווחים על מצבו הפיסי הנוכחי של האתרים הללו, כמו גם איסוף מידע חיוני על חיי היהודים המקומיים, היסטוריה ותרבות.

ארגון לא תשכח הינוה אחראי לפיתוח סיווג אינדקס פשוט מסוג "רמזור" של כל בתי העלמין שנסקרו על מנת למקד את תומכי הפעילויות לשימור על האזורים הכי נזקקים. במשך כמה שנים, עבדנו עם קהילות מקומיות וארציות, כמו גם עם תומכים בינלאומיים כגון ועדת ארצות הברית לשימור מורשת אמריקאית בחו"ל.

כפרויקט ללא למטרות רווח, ארגון לא תשכח מסתמך על התמיכה הנדיבה של נותני החסות שלה כדי לאפשר לנו להמשיך בעבודתנו בשימור המורשת היהודית באירופה.