לעטלאַנד

די ווייַטערדיקע אידישע בתי עולם און מאַסע גרובען זייטלעך פון דאר חורבן אין לאַטוויאַ דאַרפן מאַרקירונג אָדער א זיכרון. אין עטלעכע גפאלען, די גדאנקמאל מאַכן בכלל קיין דערמאָנען פון די אידישע קרבנות געהרגעט אין אַז אָרט. אויב איר וואָלט העלפן אונדז צו פאַרריכטן דעם, ביטע באַזוכן אונדזער צושטייַער בלאַט אָדער קאָנטאַקטירט אונדז.

געגנט פון לעטלאַנד:
זעמגאַלע געגנט

די ווייַטערדיקע אידישע בתי עולם דאַרפֿן אַ צייכן און א מאל אויך אופהאַלטונג אודער דאַרפען צו זייַן מאַרקאַרט מיט אַ פּלויט.

אַסאָטע
אוטסא
באוסקא
יעקאבפילס
יעלגבא
קרוסטפּילס
קרוסטפּילס מאַסע גרוב
נערעטאַ מאַסע גרוב –
סקאַיסטקאַלנע
טוקומס
טוקומס מאַסע גרוב וו.

ווייַטער בייזונדארקייטען וועט ווערן צוגעלייגט שפּעטער