עדכון קברות

כדי להשיג את המטרה שלנו לשימור והגנה על בתי קברות היהודיים באירופה, חשוב שמאגר הנתונים של אתרי הקבורה היהודית באירופה יהיה מקיף ככל האפשר. מידע רב ערך זה ישמש להנחות אתהמאמצים להביא לסיוע למקומות שבהם הוא באמת נצרך.

האם בקרתם לאחרונה בבתי קברות יהודים בכל מקום באירופה, או האם אתם מתכננים לעשות ביקור בעתיד? נא לשלוח לנו עדכון בית הקברות שם.

גרסה מלאה, שמציעה את כל השדות שנכללים במאגר מידע זמינה להורדה כקובץ פ.ד.פ. או מסמך וורד.

אפשר להדפיס טופס זה או למלא אותו ביד ולשלוח לנו בדואר, לשמור אותו על המחשב שלך ולהשלים אותו באופן אלקטרוני.

ניתן למצוא הוראות למליאת המסמך על הטופס עצמו.

(PDF, Word) הורדת הטופס

לפרטים נוספים, נא ליצור קשר בדוא"ל

data@lo-tishkach.org

או לטלפן ל

+32 (0) 473840337