צור קשר (בדואר, בטלפון או בפקס)

ארגון לא תשכח

Lo Tishkach European Jewish Cemeteries Initiative

 

Gady Gronich

:Telephone

6092 0084 98 94+

:Fax

9092 0084 98 94+
דוא"ל:

ggronich@rabbiscer.org
ggronich@rabbiscer.org סקייפ: 26


משרד ראשי

 

720 Highgate Studios
53-79 Highgate Road
London
NW5 1TL

 

נָשִׂיא
הרב הראשי מוה"ר' פנחס גולדשמידט

ראש הפרויקט
הרב הראשי ר'יעקב בלייך

מנהל כללי
מר מארק מאייר
director@lo-tishkach.org

יועץ ראשי לפיתוח
מר נוויל קלוק
development@lo-tishkach.org

מנהלת אתר האינטרנט
assistant@lo-tishkach.org

אחראי לריכוז נתונים
מר אהרון מלינסקי
data@lo-tishkach.org


צור קשר באמצעות דואר אלקטרוני

אנא השתמשו בטופס שלהלן כדי ליצור איתנו קשר דרך האתר. נא לציין את השם ואת כתובת הדוא"ל המלא שלכם. ניתן ליצור קשר עם חברי הצוות בפרט באמצעות כתובות האימייל המפורטים לעיל.