אוסף מאמרי חקיקה

קרן 'לא תשכח' מובילה פרויקט מחקר במטרה לאסוף את כל החקיקה והמנהגים המשפיעים על הקבורה היהודית ברחבי אירופה. על מנת להקל על פעילויות מחקר והסברה, כל החקיקה שנאספה זמינה להורדה מהמדורה למטה.

הקישו על הקישורים בדף פרסומים כדי לגשת
לקבצים בפורמט פ.ד.ף.
כדי לקרוא את בקבצים באלה ייתכן שיש צורך להתקין את תוכנת הקריאה 'אדובה' , אשר זמינה ללא תשלום באתר
www.adobe.com