פרויקט חינוכי ל 2010-2011:

סמינריונים ו מיקרו פרויקטים באוקראינה

המשך התמליל יבוא בהקדם