פרויקטים חינוכיים ל 2009-2010: לטביה, ליטא, אוקראינה

הקהילה היהודית בריגה

במהלך שנת הפרויקט, יותר מ -40 בני נוער לטביים יבקרו ויסקרו כ -250 אתרים של בתי קברות יהודים וקברי אחים במהלך שתי נסיעות רביומיים ומספר ביקורים של יום אחד. הפרויקטים יאמתו ויעדכנו את המחקרים הקודמים על בתי קברות יהודיים ועל קברי אחים שנערכו על ידי המוזיאון היהודי בלטביה. כמו כן יוסיפו אתרים חדשים

סדרת סמינרים יקדמו את הסקרים והם יועברו על ידי הסטוריונים ומומחי מורשת יהודים על מנת לפתח את המוטיבציה ואת הכישורים של קבוצת הסקר בתוספת עוד כ-60 צעירים, הפעילות תכלול הפעלות בידי רבנים על ההיבטים ההלכתיים והתורניים של עבודה עם אתר קבורה יהודי. ואחרי הסמינריונים יהיו ביקורים באתרים יהודים בריגה כדי לפתח מיומנויות מעשיות


הקהילה היהודית של ליטא

בפרויקט זה, 100 בני נוער ליטאים ישתתפו בסמינרים, יעזרו לערוך מחקר על קבורה יהודית בליטא וישתתפו בסקרים של בתי העלמין. בתחילת שנת הלימודים 2010-11, משתתפי הפרויקט הזה יציגו 10-15 מצגות בבתי ספר מקומיים לא יהודיים.

המשתתפים, אשר מחולקים לשבע קבוצות עבודה אזוריות, יבקרו ויסקרו כ -380 אתרי קבורה יהודיות (200 בתי קברות יהודים ו -180 אתרי קבורה המוניים).


 )CJEU המרכז לחינוך יהודי באוקראינה (

15 מורים מבתי ספר יהודים ותלמודי תורה של לימודי יהדות ביום ראשון , ישתתפו בפרויקט, כמו גם בני נוער יהודים מקומיים שגם ישתתפו בפרויקט זה בשני מחנות קיץ ומחנות לבתי ספר. המספר הכולל של אנשים צעירים שיהיו נוגעים בפרויקט צפוי להיות מעל לאלף

בתחילה, סמינרים למורים יתקיימו מחוז-אובלאסט של קייב והנושא שיטות להוראת מורשת יהודית בכיתה; וכן חוגים על מורשת יהודית ,יצירת תערוכות לבתי ספר, לבהיסטוריה בעל פה, לטופוגרפיה הסטורית, לביבליוגרפיה וכו  .; וכן פעילויות על מורשת יהודית בבתי ספר בקיץ. ניתן לשלב לאחר מכן את תוכניות ההוראה במחנה הקיץ של 2010 -2011 ובתוכניות הלימודים בבתי הספר


הקהילה היהודית של דנייפרופטרובסק

80 בני נוער יהודים מקומיים בגילאי 15-22 יהיו מעורבים בפרויקט הזה, על מנת לבקר, לסקור ולתעד 25 בתי קברות יהודיים ואתרי קבר אחים.

המידע הקיים על בתי קברות וקברי האחים מסקרים שביצעה הועדה האוקראינית לשימור המורשת היהודית בין השנים 1993 ו -1996, ייבדקו מול ארכיונים ומקורות מבוססים מהאינטרנט עם מומחים מקומיים

הסקרים ילוו בשלושה סמינריונים שיתקיימו בבית הכנסת 'גולדן רוז' ב דנייפרופטרובסק וגם יובילו למצגות בבתי ספר בתחילת שנת 2010-2011


)  JFU הקרן היהודית של אוקראינה (

במסגרת פרויקט זה, 50 צעירים יהודים ממחוז צ'רניהיב יסקורו כ -40 אתרי קברים ובתי העלמין באזורם.בתי ספר יהודים מקומיים ולומדי תלמודי תורה של יום ראשון ישתתפו עם מצגות ואירועים הקשורים לפרויקט.

המשתתפים יבדקו מידע קיים על בתי קברות וקברים המוניים במחוז-אובלאסט צ'רניהיב, שנלקחו מסקרים שבוצעו על ידי הועדה האוקראינית לשימור מורשת יהודית בין שנתי 1993 ו -1996, כנגד מקורות ארכיוניים של מומחי מורשת יהודים מקומיים.כמה סמינריןנים יכסו נושאים כגון מיומנויות הסקר, אפיגרפיה יהודית, ההיסטוריה היהודיה של האזור, מורשת יהודית חומרית, השואה, אוספים תעודיים ושימושיים למחקר היסטורי יהודי וגם ההיבטים ההלכתיים של עבודה עם אתרי קבורה

הפרויקט יסתיים עם סמינר מסכם בצ'רנייב עבור כל המשתתפים והם יוכלו להציג את התוצאות של המחקרים והסקרים שלהם.


)UUJSהאיחוד האוקראיני של סטודנטים יהודים(

למשתתפי האיחוד האוקראיני של סטודנטים יהודים מהפרויקט המוצלח של השנה שעברה יצטרפו חברים נוספים של ארגוני נוער יהודים במטרה לגבש תערוכת צילומים נודדים על העבודה של כל השותפים מ 2008 -2009 בפרויקט לא תשכח באוקראינה. הפתיחה בקייב בחודש ינואר 2010, התערוכה תנדוד למרכזי אמנות, לאוניברסיטאות, למוזיאונים ולמקומות אחרים בעשר ערים ברחבי אוקראינה.


איגוד הארגונים היהודיים וקהילות (וועד) של אוקראינה

בסביבות 100 בני נוער יהודים אוקראיניים, כוללים סטודנטים של המחלקות למדעי היהדות של האוניברסיטה הלאומית של קייב- אקדמית מוהילא , ובתי ספר אחרים, יבצעו סקרים בסביבות 60 קבורה יהודית במחוז-אובלאסט צ'רקאסי.

עוד 30 משתתפים יבקרו ויעשו סקר על כ -50 אתרים בזקארפטיה. תוצאות הסקר יוצגו בקייטנת 'ועד' בקיץ 2010. המשתתפים ישתתפו במספר סמינרים חינוכיים בנושאים כגון אפיגרפיה יהודית, היסטוריה אזורית ושיטות למחקר יהודי